FUNDACION ALDABA

Detalls del llistat

Informar D'Abús

logo fundacion vertical
Popular

FUNDACION ALDABA

La Fundació Aldaba és una entitat sense ànim de lucre constituïda mitjançant escriptura pública atorgada el 28 de setembre de 1999. En virtut d'Ordre Ministerial de 25 de febrer de l'any 2000 es va acordar la seva classificació com a organització benèfica d'assistència social i la seva inscripció en el Registre de Fundacions Assistencials dependent del Ministeri de Treball i Assumptes Socials amb el núm. 28-1141.

Finalitats:

 • Atenció a les persones menors d’edat.
 • Protecció a persones que han vist modificada la seva capacitat d’obrar mitjançant una sentència judicial.
 • Integració socio-laboral, capacitació i vida independent de persones amb discapacitat i persones en risc d’exclussió social.
 • Protecció i atenció a persones majors en general, per millorar la seva qualitat de vida a través d’una atenció individualitzada.
 • Defensa dels drets humans de colectius vulnerables i/o dependents en general i foment de la igualtat d’oportunitats entre homes i dones.
 • Fomentar i realitzar projectes de cooperació al desenvolupament.
 • Visibilitzar i sensibilitzar sobre els drets i la realitat dels colectius amb els que es fa feina, així com denunciar les situacions de vulneració dels seus drets.

Visió:

Ser reconeguts com una organització solidària que defensa els drets de persones amb autonomia limitada, facilitant-los protecció jurídica i social i prestant serveis que promoguin la seva integració social, la seva independència personal, la seva normalització i el seu benestar.

 

Missió:

Promoure serveis en defensa i suport de les persones amb autonomia limitada i, particularment, dirigits a l'assumpció judicial de càrrecs tutelars o a fer costat als qui els assumeixen, a la protecció de la infància en risc o desemparament i a la promoció social de persones amb diversitat funcional.

Valors:

 • Solidaritat
 • Compromís social
 • Transparència
 • Integritat

Informacio del Autor

Faldaba

Membre des de 3 anys fa
 • Sa Calobra 31
 • 626142002
 • catalina.sebastia@aldaba.ong
Veure Perfil