ASPANOB (Associació de pares de nins amb càncer de Balears)

Detalls del llistat

Informar D'Abús

LOGO ASPANOB
Popular

ASPANOB (Associació de pares de nins amb càncer de Balears)

ASPANOB es va crear l’any 1987 per un grup de pares que es van unir amb un objectiu: millorar la qualitat de vida de tots els nins i nines de 0 a 18 anys malalts de càncer i les seves famílies de les Illes Balears. 

Per poder complir el seu objectiu, articula i gestiona el programa d’atenció integral que inclou diferents programes de suport per donar resposta a les necessitats en diferents àmbits. Desenvolupant els següents programes:

  1. Programa de pisos d’acolliment a Palma i Barcelona: ASPANOB disposa de 4 pisos d’acolliment, tres a Palma i un a Barcelona. Aquests pisos es destinen als nins malalts desplaçats que han de rebre tractament a l’Hospital Universitari Son Espases (hospital de refèrencia a les illes per malalties oncohematològiques)  i quan són derivats als Hospitals de Barcelona s’allotgen al pis que l’associació té a la ciutat comtal. Així mateix els pisos són també pels familiars directes que acompanyen al menor. 
  2. Programa de suport psicològic. ASPANOB disposa d’una psicòloga que treballa cada matí a l’Hospital Son Espases. Visita als nins hospitalitzats i atén també als seus familiars. La psicòloga està en contacte diari amb l’equip oncològic pediàtric,  la Treballadora social de Son Espases i participa en les reunions setmanals de tots l’equip per tal de poder fer un seguiment intens i coordinat amb la resta de professionals. Des del 2017, ASPANOB també va obrir un servei d’atenció psicològica a Menorca dirigit als nins i nines que han passat per el procés de la malaltia, així com, d’aquells familiars que romanen a l’illa mentre el nin/a està sent atès a l’Hospital Universitari de Son Espases. 
  3. Programa d’atenció social i ajudes econòmiques. Des de l’associació s’ofereix suport social i les accions dutes a terme comprenen des de la primera acollida, l’acompanyament emocional, la gestió de les ajudes econòmiques i les visites hospitalàries. Dins aquest apartat també emmarcam al Musicoterapeuta que té l’associació, el qual ofereix les teràpies no farmacològiques complementàries que pot oferir un suport psicològic al pacient i cobrir necessitats de tipus físic, emocional, cognitiu, social i / o espiritual en la persona a través de les tècniques de musicoteràpia. Acudeix a l'hospital i és on realitza les sessions de musicoteràpia amb els menors.
  4. Programa de suport escolar per als infants malats i els seus germans. La malaltia, els tractaments, els períodes d’aïllament  i  convalescència, provoquen un absentisme escolar accentuat i continu. S’ofereix suport i reforç escolar tant al domicili com a la Seu d’ASPANOB  a  aquells nins que per la seva situació mèdica no poden anar al seu centre escolar de referència. Així mateix també s’assisteixen als germans dels nins afectats per la malaltia ja que són afectats indirectes doncs veuen alterada la seva situació familiar arrel de la malaltia del germà. Treballem conjuntament amb la Conselleria d’Educació del Govern de les Illes Balears pel servei del SAED (Servei d’Atenció Educativa Domiciliaria). 
  5. Programa d’activitats d’oci i temps lliure de respir. Es realitzen accions intra i extra hospitalàries destinades tant als nins com als pares i germans per proporcionar moments d’oci. A l’hospital Son Espases cada dia, en horari de matí i horabaixa, els voluntaris d’ ASPANOB  passen  per les habitacions amb el Maletí de jocs per compartir una estona d’oci amb els nins. També dins l’hospital oferim “acompanyaments puntuals” on els pares demanen a ASPANOB que puntualment un voluntari es quedi amb el seu fill, ja que al ser menors no poden romandre sols a l’Hospital i així ells poden sortir a fer gestions, atendre altres qüestions o simplement prendre un poc l’aire. Així mateix dins d’aquest programa també oferim l’escola d’estiu d’ ASPANOB que es realitza cada juliol i agost al centre d’activitats múltiples de Binissalem. D’altra banda es realitzen durant l’any diferents sortides d’oci.

Tots els programes que l’associació ofereix ho fa de forma totalment gratuïta a les famílies des del moment del diagnòstic i durant totes les fases de la malaltia, fins a l’alta definitiva. Inclús després de l’alta també els usuaris hi segueixen formant part per acudir a totes les activitats que vulguin o si en algun moment necessiten de la nostra ajuda.

ASPANOB es l’única entitat, pública o privada que treballa en la nostra comunitat de forma exclusiva amb aquest col·lectiu. 

Informacio del Autor

ASPANOB

Membre des de 3 anys fa
  • projectes@aspanob.com
Veure Perfil